Profiel

Het bedrijf Burgers Betonbouw

Burgers betonbouw is al 50 jaar gespecialiseerd in de vele toepassingen van beton. Wij zijn werkzaam voor zowel particulieren als bedrijven. Kernwoorden die van toepassing zijn op Burgers Betonbouw zijn kwaliteit, vakmanschap, klantgerichtheid, flexibiliteit, harde werkers, betrouwbaarheid.

Het bedrijf is overgegaan van vader Mart Burgers op zoon Daan Burgers, hierdoor is kennis bewaard gebleven maar ook meegegeaan met de tijd. Waren we vroeger voornamelijk werkzaam in de tuinbouw zijn onze activitetein nu gericht op funderingen voor woonhuizen en aanbouwen/terrassen, bruggen en bedrijfsvloeren.Behalve kwalitatief goed werken is ook veilig werken een belangrijk onderdeel Burgers Betonbouw. Wij zijn daarom VCA gecertifceerd. VCA betekent Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Referenties

Indicatief overzicht zakelijke opdrachtgevers